28/04/2024

Zondag van de melodie was een geslaagde middag met zang van drie mooie koren. We kijken terug op een gedenkwaardige bijeenkomst. De opbrengst gaat naar de in Roermond ondergebrachte kinderen uit Oekraine. De collecte tijdens de middag bracht € 209,20 op voor dit goede doel . Een prachtige opbrengst!.