27/04/2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze wet krijgen burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo mogen zij hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Dit geldt niet als de persoonsgegevens worden verwerkt voor journalistieke doeleinden.

Wat is een persoonsgegeven?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon. Het gaat dan om gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd wordt of op eenvoudige wijze te identificeren is. Is een persoon niet identificeerbaar dan is de AVG niet van toepassing.

Persoonsgegevens zijn niet alleen namen en adressen maar ook bijvoorbeeld IP-adressen en foto’s. Een foto is zelfs een bijzonder (biometrisch) persoonsgegeven als het wordt gemaakt ter identificatie van een persoon.  

Wat betekent dit allemaal voor Lionsclubs ?

Zie hiervoor de PDF-presentatie in de landelijke ownCloud ►.